Focus first! Dat is de start van branding

Als organisatie moet je opvallen in de grote warboel van organisaties en merken. Mensen moeten je herkennen en willen volgen. Daarin is merkdenken (branding!) onmisbaar. Je bent niet ‘gewoon’ een intitatief, organisatie of programma. Je bent een merk. Een merk met karakter en persoonlijkheid. En dat moet je laten zien. Branding verleidt en geeft richting. Voor de klant en voor jouzelf. MasterMakers uit Utrecht bouwt aan jouw merk. Waarin ben jij uniek?

Focus, focus, focus

Het belangrijkste in ‘branding’ is focus. Wat doe je? Voor welke doelgroep? En waarin ben je anders dan de anderen? Waarin moet jouw doelgroep zich aangetrokken voelen tot jullie en hoe wil je dat ze over je praten en je ‘rondzingen’? We kijken naar de harde feiten maar spreken ook veel over ‘voelen’. Want branding gaat over hoe een klant denkt én voelt over jouw organisatie. In één of een aantal sessies gaan we samen om tafel. We kijken vooral van ‘buiten naar binnen’. Stroop de mouwen maar vast op.

Resultaat: jouw merk identiteit vastgesteld.

Samen stellen we je merk identiteit vast; jouw positionerings document met alle elementen die aan de basis staan van merk ontwikkeling en marcom plannen. Deze blauwdruk geeft richting en zorgt ervoor dat alles wat daarna komt, in één keer raak is. Op basis van de vastgestelde merk identiteit ontwikkelen we het merk concept en het merk ontwerp.

Meer weten?

Wij zijn MasterMakers uit Utrecht. Bestaan al meer dan twintig jaar. Bel of mail ons gerust. Vrijblijvend.