Conclusion

Van versnipperd merkbeeld naar één merk ontwerp.

Met één gezicht naar buiten

Conclusion, digitale speler en transformatiespeler bij uitstek. Tot enkele jaren terug een goed bewaard geheim. Te goed zelfs. Want wie wist er dat achter de naam Conclusion een ecosysteem schuilging van zowel samenwerkende als autonoom opererende IT & Business-bedrijven? Je kende hooguit het bedrijf waar je zelf zaken mee deed. Tot in 2017. Het jaar waarin Conclusion haar individuele en overkoepelende sterkten verwoordt en verbeeldt in één moederwebsite en 23 subsites. Eén voor allen, allen één. Overal Conclusion.